+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
Бид дотоодын болон олон улсын компанийн засаглалын дүрэм, зарчмуудыг баримталж, нээлттэй, ил тод байдал, хамтын оролцоог чухалчилсан, харилцагч төвтэй компанийн сайн засаглалыг хөгжүүлэхийн төлөө ажиллаж байна.
 
Зохион байгуулалтын бүтэц:
 
Top