+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
 
Бид санхүүгийн соёлыг түгээхийг зорьж буй бөгөөд Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажилладаг.
 
 
 
Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо нь брокер дилерийн компаниудын санаачлагаар, сайн дурын үндсэн дээр үүсгэн зохион байгуулагдсан, үйл ажиллагаа төрөөс хараат бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг ашгийн төлөө бус байгууллага юм.
 
 
 
 
 
Top