+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN

 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭ

 

САРЫН ТОЙМ

2017 он 2016 он 2015 он 2014 он
1-р сарын тойм мэдээ  сарын тойм мэдээ  1 сарын тойм мэдээ  1 сарын тойм мэдээ
2-р сарын тойм мэдээ  сарын тойм мэдээ  2 сарын тойм мэдээ  2 сарын тойм мэдээ
3-р сарын тойм мэдээ  сарын тойм мэдээ  3 сарын тойм мэдээ  3 сарын тойм мэдээ
4-р сарын тойм мэдээ   сарын тойм мэдээ  4 сарын тойм мэдээ  4 сарын тойм мэдээ
2019 он  сарын тойм мэдээ  5 сарын тойм мэдээ  5 сарын тойм мэдээ
7-р сарын тойм мэдээ  сарын тойм мэдээ  6 сарын тойм мэдээ  6 сарын тойм мэдээ
8-р сарын тойм мэдээ  сарын тойм мэдээ  7 сарын тойм мэдээ  7 сарын тойм мэдээ
9-р сарын тойм мэдээ  сарын тойм мэдээ  8 сарын тойм мэдээ  8 сарын тойм мэдээ
10-р сарын тойм мэдээ  сарын тойм мэдээ   9 сарын тойм мэдээ  9 сарын тойм мэдээ
11-р сарын тойм мэдээ  10 сарын тойм мэдээ  10 сарын тойм мэдээ  10 сарын тойм мэдээ
12-р сарын тойм мэдээ  11 сарын тойм мэдээ  11 сарын тойм мэдээ  11 сарын тойм мэдээ
   12 сарын тойм мэдээ  2015 оны тойм мэдээ  12 сарын тойм мэдээ
2020 он      
1-р сарын тойм      
2-р сарын тойм      
3-р сарын тойм      
4-р сарын тойм      
5-р сарын тойм      
6-р сарын тойм      
7-р сарын тойм      

 

БУСАД СУДАЛГАА

МХБ-д бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын 2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланд үндэслэн, хөрөнгө оруулагчдад хэрэгцээтэй зарим санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолсныг ЭНД дарж харна уу. 

 

 

 

Top