+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
T+2 горимд шилжинэ

2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн үнэт цаасны төлбөр тооцооны Т+2 горимд шилжих шийдвэрийг СЗХ-ноос энэ оны 1-р сард гаргасан. Өнөөдрийн байдлаар МХБ-ийн арилжааны төлбөр тооцоо Т+1 горимоор хийгдэж байна. Энэ нь таны хувьцаа худалдан авах эсхүл худалдах хэлцэл өнөөдөр хийгдсэн бол мөнгөн төлбөр тооцоо нь маргааш буюу нэг өдрийн дараа хийгдэхийг хэлнэ. Харин Т+2 болсноор төлбөр тооцоо 2 өдрийн дараа хийгдэх юм. 

Top