+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
Т+2 горим руу шилжлээ

Эрхэм харилцагчдын анхааралд:

Өнөөдөр буюу 3-р сарын 31-ний өдрөөс Монголын хөрөнгийн бирж төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт, Т+2 төлбөр тооцооны горимд шилжлээ. Тиймээс, өнөөдрөөс эхлэн Таны арилжааны төлбөр тооцоо тухайн хэлцэл биелснээс хойш 2 өдрийн дараа хийгдэх болж байгааг анхаарна уу. Манай компанийн хувьд одоогийн байдлаар арилжаанд орж буй харилцагчдаас мөнгөн хөрөнгийг 100% урьдчилан байршуулахыг шаардах хэвээр байна. Цаашид манай компани төлбөрийн шууд гишүүн болох буюу харилцагчдад төлбөрийн 30%-ийг урьдчилан байршуулаад, үлдэгдэл 70%-ийн төлбөрийг 2 хоногийн дараа төлөх боломжийг судалж байна. 

Top