+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
2018 оны ногдол ашиг тараалт 2019 оны 4-р сарын байдлаар

Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй дараах 23 компани 2018 оны ашгаас ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэжээ. Компаниуд ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу дотоодын иргэнд ногдох ногдол ашгаас 10%-ийн татвар, гадаадын иргэн бол 20%-ийг суутгаж, ихэвчлэн Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан тараадаг.

Top