+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээний мэдээ

Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК нь 2011 оны 10-р сарын 12 ны өдрийн СЗХ-ны 292 дугаар тоот тогтоолоор Үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагааг явуулж байна. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд компаниудын судалгааг боловсоруулах, зах зээлийн тойм мэдээ боловсоруулах, хувьцаат компаниудад ХЭХ зохион байгуулж өгөх, хөрөнгө оруулалт татах компаниудад заавар зөвөлгөө өгөх, судалгаа гаргаж өгөх, сургалт зохион байгуулах зэрэг ажил хийдэг. Мөн иргэд, аж ахуй нэгжүүдэд үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт хийхэд нь зөвлөх, багц санал болгох зэрэг ажил үйлчилгээг үзүүлж ирсэн.

Top