+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN

Хөрөнгийн зах зээл дээр IPO хийж, нээлттэй болох гэж буй компаниуд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нийцүүлэхээс гадна биржийн шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байх ёстой. Монголын хөрөнгийн биржийн ангилал болон шалгуурыг тус биржийн "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын тавдугаар бүлэгт тодорхой тусгасан байдаг. Та энд дарж тус шалгууруудтай танилцана уу. 

 

Монголын үнэт цаасны биржийн шалгуур үзүүлэлттэй энд дарж танилцана уу. Тус бирж нь 2015 онд байгуулагдсан Монголын анхны хувийн бирж бөгөөд 2017 онд анхны нээлттэй компани болох Анд энерги ХК-ийг бүртгэж, 1.59 тэрбум төгрөгийн IPO-г амжилттай зохион байгуулсан байна. 

 

Top