+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN

Стандарт инвестмент ҮЦК-ийн зүгээс ХУВЬЦААНЫ ЦАГААН ТОЛГОЙ номыг харилцагчид, хөрөнгө оруулагчдад зориулан 2012 онд анхлан гаргасан юм. Тус номыг хувьцаа, бонд, үнэт цаасны зах зээлийн талаарх анхан шатны мэдлэг мэдээллийг өгөх зорилгоор бүх насны хүмүүст ойлгомжтой маш энгийн хэллэг, зургаар илэрхийлсэн. Манайхаар зуучлуулан данс нээлгэсэн хүмүүст бид энэхүү номоор бэлэг барьж, мэдлэгтэй мэдээлэлтэй хөрөнгө оруулагч болоход нь хувь нэмэр оруулдаг. 

Хувьцаа, хөрөнгийн зах зээлийн талаар сонирхон судлаж буй анхлан суралцагчдад зориулан "ХУВЬЦААНЫ ЦАГААН ТОЛГОЙ" сургалт лекцийг албан байгууллага, хамт олны захиалгаар хийнэ.

Top