+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
Монголын хөрөнгийн бирж нь бүртгэлтэй хувьцаануудыг  I, II, III ангилалд хуваан бүртгэдэг. МХБ-д бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын жагсаалт болон холбогдох мэдээллүүдийг энд дарж харна уу. 2018 оны 6-р сарын байдлаар МХБ-д нийт 218 хувьцаат компани бүртгэлтэй байгаагаас 19 нь 100% төрийн өмчит, 12 нь төрийн өмчийн оролцоотой хувьцаат компани байна.
 
МХБ-ийн бүртгэлийн журмыг энд дарж үзнэ үү. Эндээс дээрх 3 ангиллын шалгуурыг харж болно. 
Top