+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
ХХБ-ны үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт гарсан тухай

Харилцагчдын анхааралд: 

 

2018 оны 9-р сараас эхлэн үнэт цаасны төлбөр тооцоо/клиринг хийж буй ХХБ-ны Кастодиан үйлчилгээний нөхцөлд дараах өөрчлөлт орсныг тус банкнаас мэдэгдлээ. Үүнд: 

 

1. Энэ сараас эхлэн харилцагчдын төлбөр тооцооны дундын дансан дахь мөнгөн үлдэгдэлд хүү тооцохгүй.

2. Үнэт цаасны төлбөр тооцооны дундын данснаасаа өөрийн нэрийн дурын данс руу бэлэн бусаар мөнгө шилжүүлэхэд брокер болон банк руу очих шаардлагагүй.

 

Бэлэн бусаар мөнгө шилжүүлэхийн тулд та манай "Цахим данс" системд бүртгүүлж, мөнгө хүсэх өргөдөл бөглөж явуулахыг анхаарна уу.

Top